Logo PC MZDY - zpracování mezd pro všechny typy organizací

oddelovac Alis s.r.o. - technická podpora
Zákony pro lidi Alfa CD - daňový a účetní poradce pro Windows
Nova-nábytek Sušice poi.cz Teleinfo.cz Software schválen Stahuj.cz Slunecnice.cz - nejlepší software zdarma Valid HTML 4.01 Transitional

 

Aktualizace

Úpravy, opravy, doplnění a změny, provedené dle platné legislativy k 1.1.2019 a v průběhu roku 2018

Poslední aktuální verze je upgrade 2019.1/25.01.2019

!! POZOR !! - instalaci upgrade 2019.1/25.01.2019 lze provést pouze tehdy, pokud máte již nainstalovánu verzi 2018.1. Zkontrolujte v nabídce Ostatní/Aktuální verze před spuštěním aktualizace a případně nejprve instalujte upgrade 2018.1.
Všechny instalace probíhají pomocí standartního průvodce instalací.

Aktualizace programu
Informace
instalace aktualizovaných souborů (hlavní program, nápověda, tiskové sestavy, uživatelské funkce).
Popis změn
odrazka
popis všech změn najdete po spuštění programu v nabídce Ostatní/ Nápověda/ Aktuální informace nebo zde (pdf)
odrazka
upraven soubor srážek ze mzdy zaměstnance. Pokud je na prvním řádku v poznámce ke srážce (stisk F10 z řádku srážky) něco uvedeno, je to uvedeno i v přehledu srážek. Pokud je první řádek poznámky prázdný, pak je zde uveden název druhu mzdy dle číselníku DM
odrazka
upravena sestava S11-Evidenční listy. U srážek se tisknou všechny údaje srážky - typ, pořadí, návrh, skutečnost, znak, celkem a účet. Dříve pouze název, návrh a účet
odrazka
doplněny nové aktualizované formuláře PDF - Všeobecné zásady a Metodické pokyny pro vyplňování ELDP, Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání, Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o, Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu Příloha k žádosti o prostřednictvím e-podání
odrazka
aktualizován formulář PDF Příloha k žádosti o
odrazka
aktualizováno e-podání formuláře Příloha k žádosti o
Instalace
V tabulce je uvedena velikost instalačního souboru. Samotná instalace požaduje větší volný prostor na Vašem disku
Popis instalace aktuálního upgrade programu a popis změn naleznete v souboru informací (formát PDF).
Upgrade
instalace
informace
U2019_1
9,55 MB
272 kB
U2018_1
7,72 MB
449 kB

Použijte některý z odkazů ... Copyright 2006 © Ing.Milan Rippel, Stav & Soft
Aktualizace : 25.01.2019 , minimální rozlišení : 800x600