Logo PC MZDY - zpracování mezd pro všechny typy organizací

oddelovac Alis s.r.o. - technická podpora
Zákony pro lidi Alfa CD - daňový a účetní poradce pro Windows
Nova-nábytek Sušice poi.cz Teleinfo.cz Software schválen Stahuj.cz Slunecnice.cz - nejlepší software zdarma Valid HTML 4.01 Transitional

 

Aktualizace

Úpravy, opravy, doplnění a změny, provedené dle platné legislativy k 1.1.2019 a v průběhu roku 2019

Poslední aktuální verze je aktualizace 2019.1/13.04.2019

!! POZOR !! - instalaci aktualizace 2019.1/10.04.2019 lze provést pouze tehdy, pokud máte již nainstalovánu verzi 2019.1. Zkontrolujte v nabídce Ostatní/Aktuální verze před spuštěním aktualizace a případně nejprve instalujte upgrade 2019.1.
Všechny instalace probíhají pomocí standartního průvodce instalací.

Aktualizace programu
Informace
instalace aktualizovaných souborů (hlavní program, nápověda, tiskové sestavy, uživatelské funkce).
Popis změn
odrazka
doplněna změna na základě změny zákona č.595/2006 Sb., §2 - částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Platnost od 06.2019, do 05.2019 se jednalo pouze o součet, nově tedy tato částka činí 19 628 Kč (dříve 9 643 Kč)
odrazka
doplněna nová uživatelská funkce Výpočet RPJ - stanovení počtu zaměstnanců podle definice MSP (v souladu s nařízením EK 364/2004)
odrazka
zákon č. 80/2019 Sb. (daňový balíček) - změna zákona č.586/1992 o daních z příjmu, §6, odst. 4b - mění se hranice pro daň zvláštní sazbou. Od 05.2019 se částka 2 500,- Kč nahrazuje částkou rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (v roce 2019 tedy 3 000,- Kč)
odrazka
změna sazeb pojistného na sociální zabezpečení od 1.7.2019 (v souvislosti se zrušením karenční doby - zákon č. 32/2019). U zaměstnavatele 24,8 % z vym.základu (dříve 25 %), z toho 2.1 % na nemocenské pojištění (dříve 2.3 %). Ostatní hodnoty se nemění
odrazka
zrušení karenční doby (zák.32/2019 Sb.) - náhrada mzdy při pracovní neschopnosti je od 01.07.2019 vyplácena od 1.dne pracovní neschopnosti (dříve od 4.dne)
odrazka
popis všech změn najdete po spuštění programu v nabídce Ostatní/ Nápověda/ Aktuální informace nebo zde (pdf)
odrazka
upraven soubor srážek ze mzdy zaměstnance. Pokud je na prvním řádku v poznámce ke srážce (stisk F10 z řádku srážky) něco uvedeno, je to uvedeno i v přehledu srážek. Pokud je první řádek poznámky prázdný, pak je zde uveden název druhu mzdy dle číselníku DM
odrazka
upravena sestava S11-Evidenční listy. U srážek se tisknou všechny údaje srážky - typ, pořadí, návrh, skutečnost, znak, celkem a účet. Dříve pouze název, návrh a účet
odrazka
doplněny nové aktualizované formuláře PDF - Všeobecné zásady a Metodické pokyny pro vyplňování ELDP, Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání, Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o, Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu Příloha k žádosti o prostřednictvím e-podání
odrazka
aktualizován formulář PDF Příloha k žádosti o
odrazka
aktualizováno e-podání formuláře Příloha k žádosti o
Instalace
V tabulce je uvedena velikost instalačního souboru. Samotná instalace požaduje větší volný prostor na Vašem disku
Popis instalace aktuálního upgrade programu a popis změn naleznete v souboru informací (formát PDF).
Upgrade
instalace
informace
U2019_1
9,55 MB
272 kB
U2018_1
7,72 MB
449 kB

Použijte některý z odkazů ... Copyright 2006 © Ing.Milan Rippel, Stav & Soft
Aktualizace : 13.04.2019 , minimální rozlišení : 800x600